Всім хто готовий битися зі зброєю , або надавати допомогу , для захисту України

Всем кто готов сражаться с оружием, либо предоставлять помощь, для защиты Украины, от путлеровских фашистских захватчиков, вне зависимости от национальной принадлежности и территориального место нахождения.
Прошу связаться со мной, через личную почту.
Пишем, четко, ясно, по делу, не тратим мое время.
1) Чем Вы собираетесь помочь?
2) Ваша профессия в мирное время?
3) Ваши навыки помимо профессиональных?
4) В какой роли Вы себя видите и можете пригодится?
5) Нужна ли Вам помощь от нас и в какие сроки нам нужно оказать вам эту помощь?
6) Ваше место расположение?
7) Располагаете ли Вы помещениями для расквартировки отрядов, если да, то какое количество бойцов можете разместить?
8) Ваша физическая форма? Есть ли болезни, о которых мы должны знать?
9) Ваше семейное положение, есть ли маленькие дети?
10) Употребление алкоголя, наркотиков, табака?
11) Считаете ли Вы себя психологически устойчивым к военной дисциплине?
12.04.2014

Всім хто готовий битися зі зброєю , або надавати допомогу , для захисту України , від путлеровскіх фашистських загарбників , незалежно від національної приналежності та територіального місце знаходження.
Прошу зв'язатися зі мною, через особисту пошту .
Пишемо , чітко , ясно , у справі, не витрачаємо мій час.
1 ) Чим Ви збираєтеся допомогти ?
2 ) Ваша професія в мирний час ?
3 ) Ваші навички крім професійних ?
4 ) У якій ролі Ви себе бачите і можете знадобиться?
5 ) Чи потрібна Вам допомогу від нас і в які терміни нам потрібно надати вам цю допомогу ?
6 ) Ваше місце розташування ?
7 ) Чи володієте Ви приміщеннями для расквартіровкі загонів , якщо так , то яка кількість бійців можете розмістити ?
8 ) Ваша фізична форма ? Чи хвороби , про які ми повинні знати ?
9 ) Ваш сімейний стан , чи є маленькі діти ?
10 ) Вживання алкоголю , наркотиків , тютюну ?
11 ) Чи вважаєте Ви себе психологічно стійким до військової дисципліни ?
12.04.2014

апд 12.04.2015 року
(сьогодні річниця заснування групи)
Слава Україні!!!


...

Популярні публікації